לוחות מודעות - לוח כללי -המכון הישראלי להערכת מסוכנות
הצעה / ביקוש:
הצעה
שם המציע:
המכון הישראלי להערכת מסוכנות
נושא:
הערכת מסוכנות מעריך מסוכנות
פירוט:
הערכת מסוכנות מקצועית לעברייני אלימות ומין. חוות דעת ועדויות.
כתובת דואר אלקטרוני:
drorsp@gmail.com
טלפון:
054-2330057
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון