לוחות מודעות - שירותי עזר לעורכי דין
הצעה:
תרגום מסמכים משפטים עברית וערבית
תיאור:
תרגום לכל סוגי המסמכים המשפטים,חוזים,תעודות, ועדו.. עברית-ערבית
במחירים הטובים ביותר
סוג שירות משפטי מוצע:
תרגומים
שם המציע:
סולטאן חוסאם
כתובת דואר אלקטרוני:
Husamsultan15@gmail.com
כתובת:
ירושלים-מרכז העיר
טלפון:
052-6465447
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון