לוחות מודעות - שירותי עזר לעורכי דין
הצעה:
שירותי שחזור מידע וחוו"ד בנושאי ראיות טכנולוגיות
תיאור:
איש הייטק מספק שירותי שחזור מידע וכתיבת חוו"ד מקצועיות בנושאים המערבים ראיות טכנולוגיות, (הקלטות, מקוריות קבצים, םעולו במערכות מידע)
סוג שירות משפטי מוצע:
מומחים וחוות דעת
שם המציע:
רובן ויין
כתובת דואר אלקטרוני:
ruvain@gmail.com
כתובת:
ירושלים
טלפון:
054-4548768
טלפון סלולרי:
0544548768
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון