לוחות מודעות - שירותי עזר לעורכי דין
הצעה:
הכנת תשריט בית משותף ורשום בטאבוו
תיאור:
הסדרת חריגות בניה רישום מקרקעין עם חריגות בניה תקנה 29 בהליך מזורז
מחיקת צווי הריסה מנסח הרישום
סוג שירות משפטי מוצע:
רישום מקרקעין
שם המציע:
בנימין קלינגר
כתובת דואר אלקטרוני:
klinger_b@bezeqint.net
כתובת:
גרציאני 6 מגדלי גינדי
תל אביב - יפו
טלפון:
052-3888813
פקס :
073-7877200
טלפון סלולרי:
052-3888813
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון