לוחות מודעות - שירותי עזר לעורכי דין
הצעה:
כתיבת כתבי טענות
תיאור:
כתיבת כתבי טענות בתחום האזרחי: משפחה, נזיקין, ליקויי בניה, חוזים, מסחרי, ועוד.
סוג שירות משפטי מוצע:
אחר
שם המציע:
עדן פרץ עו"ד
כתובת דואר אלקטרוני:
edenperetzlaw@gmail.com
טלפון:
050-9877669
טלפון סלולרי:
0509877669
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון