לוחות מודעות - שירותי עזר לעורכי דין
הצעה:
שמאי מקרקעין
תיאור:
מס שבח, היטלי השבחה, הערכות שווי, בדיקת כדאיות לפרוייקטים, הפחתת תשלומי רשות מקרקעי ישראל
סוג שירות משפטי מוצע:
שמאות
שם המציע:
יוחאי חן
כתובת דואר אלקטרוני:
y0502204086@gmail.com
כתובת:
ויצמן
רחובות
טלפון סלולרי:
050-2204086
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון