משרות - מחפשי משרות - אלי
משרה מבוקשת / מוצעת:
אחר
שם מחפש עבודה:
אלי
היקף משרה:
בהתאם לנדרש
כתובת דואר אלקטרוני:
elihaikis@walla.com
טל סלולרי:
0526507054
תיאור המועמד:
מעוניין להצטרף כשותף למשרד קיים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון