מה חדש ?

קול קורא לקבלת התייחסות מן הציבור לבחינת הנטל הרגולטורי הכרוך בעבודתו של רשם החברות גליה שגיא רוטשטיין | מנהלת תחום מדיניות רגולציה | אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה | משרד המשפטים
29.01.2019 משרד המשפטים עוסק בימים אלה בבחינת הסדרי הרגולציה ברשם החברות. מטרת הבחינה היא להביא לייעול הפיקוח והאכיפה ולהקלת הנטל הרגולטורי המוטל על הציבור כתוצאה מפיקוח זה.
הודעה בדבר שמות מועמדים להתקבל מחדש כחברים בלשכה - נגיב אבו שרקי רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה
27.01.2019 התנגדות לפי סעיף 2 לכללים הנ"ל לקבלת מועמד תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו.
הודעה בדבר שמות מועמדים להתקבל מחדש כחברים בלשכה - פאחר ביאדסי רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה
24.01.2019 התנגדות לפי סעיף 2 לכללים הנ"ל לקבלת מועמד תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו.
הוצאה לפועל: שינוי בטופס תצהיר מוסר - נוסח מעודכן - ינואר 2019 עו"ד שמרית רגב שרייבר, דוברת רשות האכיפה והגבייה
24.01.2019 תשומת הלב להערה שנוספה בתצהיר, לפיה "יובהר כי החל מיום 1.3.19 לא יתקבלו תצהירים אשר מולאו בצורה חלקית וחסרים בהם פרטים מהותיים."
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון