"אתיקה מקצועית" - 70 - ניגוד עניינים ושיתוף בהכנסות
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
השאילתא:
הפונה שאל האם לגיטימי שליד משרד עורכי דין תהיה חברה למתן הלוואות שבעלי המניות בה יהיו עורכי דין מהמשרד, בני משפחה או אחרים, ובמקרה ולקוח יצטרך חוות דעת לצורך הליך משפטי, עורך הדין המטפל יציין כי ניתן לקבל הלוואה גם מאותה חברה כאשר ההלוואה תהא על בסיס ריבית ולא אחוזים, לא תלויה בתוצאות המשפט אך מבוססת על מודל של תיקי נזיקין וודאיים (תאונות דרכים, או תיקים שבהם מוסכם על האחריות). הלקוח גם יאפשר לעורך הדין המטפל לתת מידע לחברה על מהות התביעה והסיכונים שבה, כאשר מועד החזרת ההלוואה יהא סיום המשפט והלקוח יתן למשרד עורכי הדין הוראה בלתי חוזרת להחזיר את הכספים מהכספים הראשונים המגיעים.
ההחלטה:
אסור לעורך הדין לייצג לקוח שלוקח את ההלוואה מחברה שעורך הדין ו/או בן משפחה מדרגה ראשונה שותף בה, לרבות עורך דין אחר ממשרדו שאז הוא עובר עבירה אתית של ניגוד אינטרסים.
אם עורך הדין ששותף בחברה לא קשור לניהול התיק האזרחי, לא מייעץ בתיק, לא מופיע, מייצג, לא קשור למשרד ולא העביר תיק, אז לא מתעורר ניגוד אינטרסים הואיל והוא אינו קשור לתיק.
כמו כן, מתן אחוזים מטעם עוה"ד המייצג לחברה אינו ראוי, ומהווה שיתוף אסור בהכנסות.
מס' ההחלטה:
את/217/17
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון