"אתיקה מקצועית" - 70 - רשלנות מקצועית: אי שביעות רצון מאיכות ואופן הייצוג
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
העובדות:
המתלוננת פיטרה את הנילונה מלייצגה בתיק גירושין בשל מספר טענות וביניהן: המתלוננת טענה כי הנילונה התנהגה אליה בזלזול, לא עדכנה אותה במידע באופן רציף, גרמה למתלוננת לוותר על כתובתה, הסתירה ממנה ניסיונות של הצד השני להגיע להידברות, הגישה תביעה כרוכה ללא טופס הרצאת פרטים, בצורה שאינה מסודרת, ״ניפחה״ את כתב התביעה שלא לצורך, לא הגישה בקשות שהמתלוננת דרשה שתגיש ועוד.
ההחלטה:
מחומר הראיות שצורף לתלונה עלה כי הנילונה עשתה כל שלאל ידה על מנת לכתוב כתב תביעה מקיף וממצה. לכך, צירפה הנילונה טבלה מסודרת ובה פירוט של כל הפעולות שנעשו בעבור המתלוננת, ממנה עולה כי הנילונה פעלה רבות עבור המתלוננת. הוחלט, כי על התלונה להיגנז שכן לא בוצעה כל עבירה אתית בעניין זה.
מס' ההחלטה:
את/25/20
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון