"אתיקה מקצועית" - 70 - ניגוד עניינים: נטילת ייצוג וניגוד עניינים
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
מס' ההחלטה:
את/74/20

שאילתה:

הפונה הינו עו"ד המבקש שהוועדה תבחן קיומו של ניגוד עניינים בייצוג שנטל על עצמו. הסוגיה עוסקת בשאלת קיומו של ניגוד עניינים בייצוג של נאשם, מאחר ועורך הדין נפגש (קודם לייצוג זה) לפגישת ייעוץ עם המתלוננים.

 

על פי כתב האישום המתלונן לווה כספים מהנאשם 1 ובמשך זמן מה החזיר את ההלוואה עד שלא עמד בתשלומים בשל ריבית נשך ונאשם 1 החל לאיים עליו. המתלונן יחד עם אביו (להלן: "המתלוננים") הלכו אל עוה"ד (להלן: ״הפונה״) לשיחת התייעצות בעניין ההלוואה והאיומים. לימים, נחטף המתלונן (עיקר כה"א) אויים, הוכה קשות ועוד. עם שחרורו הגיש תלונה במשטרה והמעורבים בחטיפה נעצרו. על פי חומר החקירה, במהלך החטיפה שמע המתלונן (כך לטענתו) שהפונה הגיע למקום החטיפה. לדבריו, הוא ראה דמות מרחוק, אך הוא לא היה יכול לומר בוודאות שמדובר בפונה. בסופו של דבר, האירוע לא הופיע בכתב האישום עקב קושי ראייתי. אולם, הפונה נחקר בעניין כעד ונתן עדות פתוחה בנדון.

 

הפונה, גרס בעדותו כי הפגישה עם המתלוננים היתה בעניין אחר לחלוטין הנוגע לאנשים אחרים. עוד טען, כי לא היה מדובר בעניין משפטי ולכן אמר למתלוננים שאינו מטפל בעניין ולא יסייע להם. עם מעצרם של החשודים, הגיע הפונה לדיון וביקש לייצגם. המדינה התנגדה בטענה שהפונה מעורב בפרשה ונחקר. ביהמ"ש קבע, כי עד להגשת כתב אישום הפונה מנוע לייצג וזאת מפאת חשש לשיבוש החקירה. כתב האישום הוגש ומהחומר שהועבר לוועדה, עולה כי הפונה אינו עד תביעה בכתב האישום ועל כן, ביקש לייצג את נאשם 1 בהליך המעצר עד תום ההליכים. הפרקליטות התנגדה וביהמ"ש הפנה את הצדדים לוועדת האתיקה. עניין הפגישה בין המתלוננים לעוה"ד (הפונה) מוזכר בכה"א ואף נרמז שם, כי הייתה השפעה של עוה"ד על הדברים מאחר ומיד לאחר הפגישה האיומים על המתלונן פסקו למשך כחודשיים.

 

הפרקליטות טוענת כי לא ייתכן שעורך הדין יחקור על הדוכן את המתלוננים עימם נפגש בנדון. עוד טענה, כי עורך הדין ככל הנראה עתיד להיות מוזמן לעדות ע"י ההגנה ואף ייתכן כי הוא יוזמן כעד על ידי התביעה בהתאם להתפתחות התיק.

 

כאמור, בשלב זה עורך הדין אינו מופיע כעד תביעה, לא נחקר כחשוד וניכר כי ישנו קושי ראייתי להוכיח שהפגישה אכן הייתה בעניין ההלוואה והאיומים.

 

ההחלטה:

ועדת האתיקה הארצית קבעה שלא להתיר את הייצוג. זאת, בין השאר, נוכח העובדה כי מהפנייה והמצורף לה, עולות גרסאות סותרות ביחס לפגישה שנערכה בין הצדדים. בהתאם לכך, עולות שאלות עובדתיות הנדרשות להכרעה בפני בית המשפט אשר דן בעניין ובפניו מצוי חומר הראיות. יודגש, כי גם במהלך ההליך המשפטי ועם בירור השאלות העובדתיות, גלום הפוטנציאל לקיומו של ניגוד עניינים. כמו כן, ניכר כי עדותו של הפונה עשויה להידרש במהלך הדיון המשפטי ועניין זה כשלעצמו עשוי ליצור אף הוא ניגוד עניינים. כל זאת, מבלי שהוועדה נדרשה לעובדות המקרה הקונקרטי העולות מהמסמכים שהוצגו בפניה.

 

[מספר החלטה: את/74/20]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון