"אתיקה מקצועית" - 70 - ניגוד עניינים: ייחוד המקצוע - החלטה עקרונית
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
מס' ההחלטה:
את/92/20

שאילתה:

הפונה מעוניין לייצג בעל דין בסכסוך משפחה. טרם קבלת הייצוג, ניהלו הצדדים לסכסוך הליך גישור בפני מגשר שהינו אביו של הפונה. ככלל, האב - מנהל את הליכי הגישור שבפניו בחדר ישיבות הנמצא במשרדו של הפונה, שכן מדובר בחדר ישיבות גדול. אולם, טוען הפונה כי אין לו נגיעה להליכי הגישור ולא היתה לו כלל נגיעה להליך שהתנהל בתיק הנדון. כלומר, האב למעשה מעין שוכר חינם של אותו חדר ישיבות במשרדו של הפונה. הפונה שואל האם הוא יכול לייצג את בעל הדין שהיה צד להליך הגישור שהתנהל בפני אביו.

 

ההחלטה:

כעולה מהפנייה, האב הינו מגשר העושה שימוש בחדר הישיבות הנמצא במשרד בנו עוה"ד. לפיכך, הדבר מנוגד לסעיף 4(א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986 (להלן: "הכללים"). ככתוב בכללים, משרדו של עורך הדין, לרבות חדר ההמתנה וחדר המזכירות וכל חלק אחר ממנו - ישמש אך ורק את עבודתו המקצועית של עורך הדין. לאור האמור לעיל, מגשר אינו יכול להשתמש במשרד עורך הדין, שכן אין המדובר ב"עבודתו המקצועית של עורך הדין".

 

באשר לשאלת הפונה, על פי החלטת ועדת האתיקה את/88/17 בכל פנייה בשאלת קיומו של ניגוד עניינים יש לבחון בכל מקרה ונסיבותיו, האם ניתן להקים "חומות סיניות" על מנת למנוע מצבים של ניגוד עניינים. בהתחשב באמור, בנסיבות העניין כפי שהוצגו בפני הוועדה, ניכר כי אין אפשרות ממשית להקים ״חומות סיניות״ על מנת למנוע מצבים של ניגוד עניינים בהליכי הגישור המתקיימים במשרדך, ולפיכך נטילת ייצוג שכזה, אף אם אין בו כל נגיעה להליכי הגישור או להליך שהתנהל בתיק הנדון, עולה כדי עבירה על סעיף 14 לכללים.

 

[מספר החלטה: את/92/20]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון