"אתיקה מקצועית" - 70 - ניגוד עניינים: עיסוק אחר
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
מס' ההחלטה:
את/47/19

התלונה:

הנילון הינו בעל מניות, דירקטור ומנהלה העסקי של חברה העוסקת בפרוייקטים נדל״ניים. הנילון ייצג את החברה כב״כ בתביעה לפינוי מושכר, אשר הוגשה כנגד החברה. המתלונן הינו התובע. לטענת המתלונן, בכותרת התביעה נרשמה כתובת הנילון במשרדים אשר משמשים את פעילותה העסקית של החברה, בניגוד לכלל 4(א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986 (להלן: "הכללים").

 

עוד טען המתלונן, כי הנילון עובר על סעיף 60(א) לכללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ג-2003 (להלן: "כללי עיסוק אחר") שכן קיים ניגוד עניינים בין עיסוקו כעו״ד לעיסוקו האחר וכן כי הנילון פועל בניגוד לסעיף 1(א)(1) לכללי עיסוק אחר האוסר על עו״ד לטפל במסגרת עיסוקו האחר בעניין שהוא מטפל או טיפל בו כעו״ד.

 

מנגד גרס הנילון כי מענו ומקום עיסוקו אינו המען של החברה. באשר לאיסור הייצוג באותו עניין, טען הנילון כי הוא נמנה על בעלי המניות של החברה ולא מייצג את החברה באותו עניין כעו״ד וכבעל עניין, אלא ייצג את החברה במסגרת מו״מ עסקי אל מול המתלונן.

 

ההחלטה:

לאחר בדיקה פנימית ניכר כי מען החברה אינו זהה למען משרדו של עורך הדין ועל כן הנילון אינו פועל בניגוד לכללים. באשר לניגוד העניינים, הנילון שנמנה על בעלי המניות בחברה, משמש גם כדירקטור. מכאן, שחל עליו האיסור לעסוק בעיסוק אחר בכובעו כעו״ד המייצג את החברה. עם זאת, החברה עוסקת בתחום הנדל״ן ואילו התובענה שהולידה את התלונה עסקה בפינוי מושכר שהוגש נגדה. לפיכך, אין המדובר ב״אותו עניין״. לכן, על התלונה להיגנז בעילה של העדר עבירה אתית.

 

[מספר החלטה: את/47/19]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון