"אתיקה מקצועית" - 70 - עורך הדין והצד שכנגד: יחסים בין צדדים מנוגדים
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
מס' ההחלטה:
את/30/20

התלונה:

הנילון מייצג את אשת המתלונן במסגרת הליכי גירושין. המתלונן מלין, כי הנילון לגלג עליו ואף הקליט שיחה בינו ובין הנילון, במסגרתה ביקש האחרון את אישורו להגשת הסכמה למשמורת משותפת. אולם, בהמשך הגיש הנילון תביעת מזונות ילדים עבור שניים מתוך שלושת ילדיהם תוך הסתרת ההסכמה אליה הגיעו בדבר המשמורת המשותפת. כל זאת, על מנת שלא לייתר את המזונות.

 

עוד נטען, כי הנילון מנע ממרשתו (אשת המתלונן) להעביר את מניות החברה שבבעלות שני בני הזוג לידי המתלונן וייעץ לה למנוע את תפקוד החברה על ידי חסימת מייל ואינטרנט החברה. כאשר הנילון והמתלונן שוחחו טלפונית בעניין, מסר הנילון כי הוא מחזיק בחברה כבת ערובה על מנת שיתן למרשתו מטלטלין מבוקשים ויוותר על הוצאות שנפסקו לטובתו. עוד במהלך אותה שיחה, אמר הנילון כי באם לא יסכים המתלונן לתנאי מרשתו (אשת המתלונן) ידאג הוא באופן אישי שהמתלונן לא יראה את ילדיו.

 

הנילון התהדר בפני מרשתו ובנוכחות המתלונן, כי הוא מיודד עם השופטת ולכן ניתן לסמוך על קשריו. בדיון שהתקיים בבית משפט לענייני משפחה כינה הנילון את המתלונן "מפגר" ובסיום הדיון ביקש הנילון לשוחח עם המתלונן בעודו מנופף בתנועות מאיימות. הנילון הגיש בקשה למחיקת תביעה למשמורת במסגרתה ציין כי המתלונן לא משתף פעולה בכל ההליך (בין היתר בתשלום המזונות) ואימת את הבקשה באמצעות תצהיר. המתלונן צירף אישור בנקאי על כך שאכן משלם מזונות כדבעי ועל כן התצהיר הינו תצהיר שקרי.

 

ההחלטה:

ניכר כי מרבית טענותיו של המתלונן נסובות סביב הדינמיקה האישית בינו לבין הנילון, שהינו ב"כ הצד שכנגד, ומטבע הדברים היחסים בין הצדדים טעונים. כמו כן, על אף טענותיו הרבות של המתלונן, לא צורפו ראיות המעידות שחור על גבי לבן על אמיתותן. כך לא צירף המתלונן לתלונתו תמלילי שיחה, מסמך סיכום דברים, את ההקלטות המצויות בידיו לטענתו, עדים שראו את המתרחש בין הצדדים, ראיות אודות תשלום כספי מזונות כדבעי וכו'. לאור האמור הוחלט, כי התלונה תיגנז על הסף לאור העדר ראיות מספיקות.

 

[מספר החלטה: את/30/20]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון