"אתיקה מקצועית" - 70 - עורך הדין והצד שכנגד: מסירת כתבי בי-דין לצד שכנגד
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
מס' ההחלטה:
את/204/19

התלונה:

התלונה הוגשה לראשונה במחוז ירושלים. המתלונן הינו נתבע במסגרת תיק המתנהל בבית משפט לענייני משפחה. הנילונה הינה ב"כ התובע בתיק. לטענת המתלונן, הנילונה שלחה את כתב התביעה לכתובת שאינה נכונה (בעוד שמכתבים אחרים שלחה לכתובתו הנכונה) ובהמשך הגישה תצהיר במסגרתו ציינה כי לא נתקבלה כל תגובה לכתב התביעה ועל כן מבוקשת החלטה למינויה כמנהלת העיזבון בתיק. המתלונן ציין, כי השיב למכתבים אשר הגיעו לידיו ואולם, כתב התביעה כלל לא נתקבל בידיו.

 

עוד הוסיף המתלונן, שלאחר שנודע לו כי ניתן פסק דין אשר מינה את הנילונה כמנהלת עיזבון, הגיש בקשה לביטול ההחלטה תוך פירוט ההשגות. כפי שעולה מפרוטוקול הדיון שצורף לתלונה, ההחלטה למינוי מנהלת עזבון בוטלה בהסכמה.

 

לאור העובדה כי לא הוכחה כוונת זדון מצד הנילונה, הוחלט לגנוז את התלונה במחוז תוך הערה לנילונה כי עליה להתנהל בצורה אחראית יותר ולבצע את מסירת כתב התביעה תוך פעולות נוספות לאיתור הנתבע ולא להסתפק בהדבקה בלבד.

 

ההחלטה:

המתלונן הציג ראיות לפיהן הוא אכן צודק בטענותיו כי שני מכתבים נמסרו לכתובתו הנכונה ומנגד כתב התביעה נשלח לכתובת שאינה נכונה, ועל כן לא נמסר לו כדבעי. יחד עם זאת, שליחת מסמכים לשתי כתובות שונות, יכול ותקרה בשגגה. על כן, ועדת האתיקה הארצית הותירה על כנה את החלטת המחוז לפיה התלונה תיגנז תוך הערה לנילונה באשר להמצאת המסמכים לצד שכנגד להבא.

 

[מספר החלטה: את/204/19] 

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון