"אתיקה מקצועית" - 70 - עורך הדין והצד שכנגד: ייצוג בתקופת השעייה
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
העובדות:
שמו של הנילון נכלל במסגרת יפוי כח בשעה שהינו במסגרת תקופת השעיה זמנית - עד לתוצאות הליך בדיון משמעתי. לטענת החבר, הדבר נעשה בשגגה והייצוג נעשה על ידי חבר אחר ממשרדו.
ההחלטה:
יש להעמיד את הנילון לדין. ככל ולטענתו הוא לא ייצג בתקופת ההשעיה, הדבר יבוא לידי ביטוי במסגרת הטיעונים לעונש בבית הדין.
מס' ההחלטה:
את/109/19
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון