"אתיקה מקצועית" - 70 - עורך הדין ובית המשפט: התנהלות מול בית המשפט
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
מס' ההחלטה:
את/90/19

התלונה:

התלונה הוגשה מטעם רשות האכיפה והגבייה. הנילון ייצג את בנק הפועלים במסגרת תיק הוצל״פ בו מונה ככונס נכסים. מהחלטות הרשמת עלה כי התנהלות הנילון מחפירה (התעלמות מהחלטות חוזרות ונשנות של הרשמת תוך שליחת בקשות במקביל). בשל התנהלות זו החליטה הרשמת לחייב את הנילון בהוצאות, אך נוכח התעלמותו ניתנה החלטה על קיום דיון בירור בנוכחותו. אולם, הנילון או מי מטעמו לא התייצבו לדיון או לחילופין הגישו בקשה מתאימה לדחייתו.

 

הנילון תיאר כי מונה ככונס נכסים על רכב והגיש בקשה לאישור מכירתו. החייב נכנס להליכי פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי והנילון פנה לבית המשפט בבקשה לקבלת הליכי מימוש ויידע על כך את רשמת ההוצל"פ, אשר קבעה כי אין צורך באישור בית המשפט המחוזי.

 

המנהל המיוחד לא נתן את הסכמתו למימוש הרכב ובהתאם, לא ניתנה החלטה על ידי בית משפט המחוזי המאפשרת מימוש הרכב והתיק הוגדר כ"תיק מעוכב". הנילון מצא עצמו בין הפטיש לסדן ולכן ביקש הנילון להחזיר את הרכב לחייב בהיותו "נכס מכביד". בנוסף, בשל סטטוס התיק "כמעוכב" לא הוגשו בו בקשות ולא התקבלו החלטות הרשמת. משרדו של הנילון הסתפק במעקב פקידת ההוצל"פ ולכן בשגגה לא הגיעו ההחלטות אל שולחן הנילון ולפיכך טען כי מדובר בכשל שנעשה בתום לב.

 

ההחלטה:

מעיון בחומר הראייתי, ניכר כי מדובר בהתנהלות שיטתית של הנילון. הנילון לא נתן כל מענה לעניין השיטתיות בהתנהגותו, אלא רק ״הכניס״ את הוועדה לשיקולים של סמכויות בין ההוצל"פ למחוזי בטענה שהוא בין הפטיש לסדן. בהתחשב באמור ונוכח הפגיעה הממשית בכבודו של בית המשפט הוחלט על העמדת הנילון לדין משמעתי.

 

[מספר החלטה: את/90/19]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון