"אתיקה מקצועית" - 70 - עורך הדין וחברו למקצוע: הקלטה
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
מס' ההחלטה:
את/16/20

השאילתה:

הפונה ובן זוגה מנהלים הליך משפטי אל מול קבלן, והם מייצגים את עצמם. לאחר הגשת כתב התביעה, התקשרה עורכת הדין שמייצגת את הקבלן ושוחחה עם הפונה. האחרונה, גילתה בדיעבד כי השיחה הוקלטה באמצעות אפליקציית שיחות אוטומטית המתוקנת בפלאפון של בן זוגה. הפונה טוענת שבמהלך השיחה, הודתה ב״כ הקבלן כי אכן מגיעים לזוג כספים ולכן היא מעוניינת להגיש את הקלטת השיחה כראיה במשפט (קרי, כבעלת דין ולא כעורכת דין).

 

ההחלטה:

כלל 22 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ״ו-1986 קובע כי עורך דין לא יקליט שיחה עם עורך דין אחר שלא בידיעתו וכן לא יעשה שימוש בהקלטה תוך הפרת הסעיף. זאת ועוד, החלטה את/90/18 קובעת איסור שימוש בהקלטת עורך דין, גם אם זו בוצעה בשגגה באמצעות אפליקצייה שמקליטה את כל השיחות באופן גורף.

 

בעניינו, הפונה טוענת שהיא פעלה בכובעה כאדם פרטי (כבעלת דין). יחד עם זאת, החשש שכלל 22 נועד להגן מפניו, הינו חשיפת ״סודותיו״ של הלקוח. במקרה שלפנינו, עורכת הדין המוקלטת פעלה בשם הלקוח אותו היא מייצגת וללא כל חשש שהשיחה תוקלט או תשמש כראייה. ציפייתה הייתה שעורכת הדין לא תקליט את השיחה ולכל הפחות לא תעשה שימוש בהקלטה, גם אם היא בעצמה פועלת בעניין בכובעה כאדם פרטי ולא כעורכת דין. שימוש בהקלטה שהתקבלה בשיחה בה אחד מעורכי הדין לפחות פעל בכובעו כעורך דין תשמוט את הקרקע מתחת הרציונל של כלל 22 – שמירה על אינטרס הלקוח; שמירה על אמון הלקוח בעורך דינו; הגנה על עורך הדין במסגרת פעילותו המקצועית למען לקוחו; הגנה על האמון הבסיסי בין עורכי הדין.

 

לאור האמור, לא ניתן לעשות שימוש בהקלטה זו כראייה בבית המשפט.

 

[מספר החלטה: את/16/20]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון