"אתיקה מקצועית" - 70 - התנהגות עורך הדין: עורך הדין בחייו האישיים
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
העובדות:
המתלונן הינו בן זוגה לשעבר של הנילונה, ולהם ילד משותף. בין השניים מתנהלים הליכים משפטיים על רקע סכסוך בשל פרידתם. המתלונן טוען כי הנילונה הצהירה הצהרות שקר במסגרת ההליכים המשפטיים המתנהלים בין הצדדים (לטענתו הצהירה על מועד נישואין שקרי, טענה שהבית שלהם/ שלו נמצא בתוך משק, הסתירה מבית משפט כי הצדדים חתמו על הסכם ממון). הנילונה טענה כי המטרה בתלונה היא להלך עליה איימים, בייחוד במסגרת דרישתה למזונות קטין. לטענתה אין כל קביעה שיפוטית לפיה הצהירה שקר.
ההחלטה:
מדובר בסכסוך מורכב בין בני הזוג והתלונה דנן מהווה חלק אינטגראלי מכך. מקריאת הפרוטוקולים של בית המשפט אשר צורפו לתלונה עולה כי הנילונה לא התנהגה באופן שאינו הולם את מקצוע עריכת הדין, לפיכך התלונה נגנזה.
מס' ההחלטה:
את/152/19
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון