"אתיקה מקצועית" - 70 - התנהגות עורך הדין: פרסום והתבטאויות
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
העובדות:
הנילון הינו חבר שהתלה את רישינו, פובליציסט ומשפטן חרדתי (להגדרתו). הנילון משתמש בתואר עו״ד בפרסומים שונים ובראיונות וכן פוגע בכבוד המקצוע באמצעות התבטאויות קשות וגזעניות. זאת כאמור, על אף שהינו בהתליית הליכים מזה שנים רבות.
הנילון בתגובתו, מתאר ביחס לשימוש בתואר עו״ד כי הנושא באחריות העורכים ומבחינתם אין כל הבדל בין משפטן לעורך דין. כמו כן, ביחס להתבטאויותיו, טען הנילון כי אלה נכנסים בגדרי חופש הביטוי והסביר מדוע כתב או אמר את שאמר.
ההחלטה:
ביחס לשימוש בתואר עו"ד, הרי שלא מדובר בפרסום חד פעמי, וככל שהעורכים טועים, הרי שניתן בנקל להעמידם על טעותם. אולם, הנילון לא הציג ולו פנייה אחת לעורך ו/או לאחד מכלי התקשורת בבקשה לתקן את הטעות. ביחס להתבטאויות נקבע, כי מדובר בהתבטאויות פוגעניות ולכן נוכח העובדה שעורך הדין חייב ב"חובת זהירות" מוגברת ביחס לשפתו, הרי שהוועדה החליטה להעמיד את הנילון לדין משמעתי.
מס' ההחלטה:
את/160/19
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון