"אתיקה מקצועית" - 70 - פרסום שם עורך הדין בהגבלת חברות
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
ההחלטה:
עורך דין אשר הגביל את חברותו בלשכת עורכי הדין יפרט עובדה זו הן על כרטיס הביקור והן על נייר המכתבים וכן בכל מקום בו יבחר לציין את תוארו.
סעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, קובע כי על עורך דין בהגבלת חברות אסורה כל עשיית פעולה המיוחדת לעורכי דין. זאת ועוד, בבג"צ 4000/93 אלרואי קנבל נ’ לשכת עורכי הדין בישראל נקבע כי עורך דין אשר חברותו מוגבלת, חייב להוסיף בציון תוארו את המלל: "בלתי פעיל" או "בחברות מוגבלת".
מס' ההחלטה:
את/210/20
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון