"אתיקה מקצועית" - 70 - מתמחים: ייצוג בבית משפט לתביעות קטנות
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
מס' ההחלטה:
את/167/19

התלונה:

המתלונן הינו תובע בבית משפט לתביעות קטנות, בתיק שהתנהל כנגד רשות מקומית. הנילונה הינה מתמחה בלשכה המשפטית של הנתבעת (הרשות המקומית) בתיק נשוא הסכסוך. במסגרת אחד הדיונים שהתקיימו בתיק הופיע עובד בכיר ברשות המקומית יחד עם הנילונה. לטענת המתלונן, הנילונה התנהלה בדיון זה כפרקליטת הרשות המקומית, הן בחילופי דברים בין המתדיינים והן בהעלאת טענות בפני הרשם ואף ייעצה במהלך הדיון באופן שוטף לעובד הרשות המקומית אליו התלוותה. עוד נטען, כי הנילונה נטלה חלק בחילופי דברים עם הרשם הבכיר במעמד צד אחד בטרם הופיע המתלונן באולם.

 

הנילונה ציינה בתגובתה, כי השתתפותה בדיון נשוא הסכסוך נעשתה באישור בית המשפט. עוד הוסיפה, כי עובד הרשות המקומית הוא זה שייצג את הרשות, כאשר חלקה בדיון הסתכם באמירה כללית והפניה לנספח, פעולות שאינם מנוגדות לדין.

 

ההחלטה:

העובדה שהנילונה שימשה כמתמחה הייתה ידועה למתלונן ולבית המשפט. הדבר עולה מכתבי בי-דין עליהן הייתה חתומה בצירוף תיאור תפקידה. בנוסף, הנילונה הבהירה כי הצהירה על תפקידה בפני הרשם הבכיר טרם תחילת הדיון. לפיכך, ככל שמתמחה ממלא את חובת הגילוי בפני בית המשפט באשר לתפקידו, ההחלטה האם לאשר את הייצוג מסורה בידי בית המשפט. לאור האמור, התלונה תיגנז, אך בצירוף הערה לפיה על מתמחה שמופיע בדיון להקפיד כי בפרוטוקול הדיון יצוין מפורשות כי הוא מתמחה.

 

[מספר החלטה: את/167/19]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון