"אתיקה מקצועית" - 70 - פשיטת רגל ופקיעת חברות - החלטה עקרונית
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
מס' ההחלטה:
את/68/20

השאילתה:

הפונה מייצג עו"ד בהגשת בקשה לצו כינוס נכסים במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע״ח- 2018 (להלן: ״החוק״). הפונה שואל האם סעיף 48(3) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (להלן: "חוק הלשכה"), לפיו חברות עו"ד פוקעת עם הכרזתו כפושט רגל, חל גם בהתאם להוראות החוק החדש?

 

ההחלטה:

ביום 15.03.2018 פורסם חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. בהתאם לסעיף 358 לחוק בוטלה פקודת פשיטת הרגל והוכרז על החוק החדש כבא במקום הפקודה. מסעיף 373-375 לחוק עולה, כי כל הוראה הנוגעת לפשיטת רגל יראו אותה כהוראה הנוגעת למי שניתן כנגדו צו לפתיחת הליכים. כלומר, מקום בו ניתן על פי החוק החדש צו לפתיחת הליכים, הרי שבאופן זהה ומקביל להכרזה על פשיטת הרגל פוקעת חברותו של עורך הדין בלשכה. על הקבלה זו ניתן ללמוד מתוצאות ההכרזה שהייתה בעבר על פשיטת רגל ומקבילתה כיום הצו לפתיחת הליכים ותוצאותיו.

 

הרציונאל בבסיס ההגבלות החלות בצו פתיחת הליכים חל גם בעבר בעת ההכרזה על פושט הרגל, וכל זאת כאשר אדם מגיע למצב כלכלי בו אינו יכול לעמוד בתשלום חובותיו, גרם נזק לנושיו ואין אופק קרוב ליציאה מהמצב הכלכלי הנתון. מדובר בהגבלות קשות וחמורות הפוגעות ביכולת התפקוד היומי, בכבוד הראוי לעו"ד, בפעולות בנקאיות בסיסיות שיש לבצע ועוד. הגבלות אלו הן הבסיס להחלטה הדרמטית על פקיעת חברות בלשכה בעת הכרזה על פשיטת רגל והן אלו שבבסיס הצו לפתיחת הליכים היום.

 

לאור האמור, ובהתאם לסעיף 48(3) לחוק הלשכה, חברות עו"ד פוקעת עם הכרזתו כפושט רגל. בהעדר הכרזה שכזו על פי החוק החדש, נדרשה הוועדה להקבלת ההכרזה על פשיטת רגל להגדרות ומושגים על פי החוק החדש. לכן, באם ניתן צו לפתיחת הליכים כנגד עו"ד, בהתאמה תפקע חברותו בלשכת עורכי הדין.

 

[מספר החלטה: את/68/20]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון