"אתיקה מקצועית" - 69 - יחסי עו"ד-לקוח: סכסוך שכ"ט
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
העובדות:
את המתלוננת ייצג עו"ד בתביעה נזיקית עקב תאונה ובה הוצע לה פיצוי בסך 6,000 ש"ח. המתלוננת פנתה להתייעץ עם עו"ד אחר (הנילון) שלטענתה הבטיח להשיג לה פיצוי גבוה יותר (10,000 ש"ח) ע"י הגשת תביעה והיא תשלם אגרה, אם תזכה לפיצוי נמוך תשלם לו רק 1,000 ש"ח שכ"ט. בסופו של יום המו"מ הניב הצעה של 8,800 ש"ח ולא כפי שציפתה. לטענתה, משלב זה עוה"ד לא השיב לפניותיה, לא נתן לה את המסמכים ולא מגיע לו שכ"ט כפי שדרש. הנילון טען כי מדובר בניסיון התחמקות משכ"ט שהוא זכאי לו כדין וכי המתלוננת סירבה לשלם 700 ש"ח אגרה, כך שההצעה הושגה מבלי שהוגשה תביעה. עו"ד נוסף שהיא שכרה את שירותיו התפטר מיד עם קבלת המסמכים לידיו.
ההחלטה:
המתלוננת לא הציגה כל ראייה המצביעה על קיומה של עבירה אתית. מאחר והמסמכים הועברו לעו"ד חדש שהתפטר אף הוא, הרי שהטענה לעיכוב מסמכים לא עומדת לה. התלונה נגנזה על הסף.
מס' ההחלטה:
את 130/2019
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון