"אתיקה מקצועית" - 69 - יחסי עו"ד-לקוח: רשלנות מקצועית
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
מס' ההחלטה:
את 114/19

התלונה:

בין המתלונן לשכנו הצמוד נתגלע סכסוך, שנבע בעיקר משימוש השכן ברחבה מול חלון בית המתלונן לחניית רכבו. בעקבות כך, המתלונן ואשתו הופנו לנילון שתואר כמי שבקיא ביותר בתחום המקרקעין ובתים משותפים על מנת שייצגם בשתי עילות תביעה עיקריות והן: האחת- התבקש צו מניעה קבוע שיאסור על השכנים להחנות את רכבם שם וכן פיצויים. השניה - נתבקש צו הריסה או פיצויים בגין בנייה בלתי חוקית והפרת חובה חקוקה כלפי התובעים, אשר כתוצאתם לא ניתן לרשום את המבנה כבית משותף. במהלך ניהול ההליך התבררו טענות התובעים כלא מדויקות ולא נכונות ונדחו בפסק דין מפורט. המתלונן טוען לייעוץ וייצוג לקוי בכך שהנילון הטעה את המתלונן לחשוב שלתביעה יש סיכויים גבוהים להתקבל וכי הנתבעים "ימהרו להתפשר". לטענתו, הנילון הסתיר ממנו שני מסמכים חשובים שאם ידע עליהם היה מתייתר ההליך וכמו כן, ביקש ממנו שיתקין מצלמות אבטחה כדי לתעד את השימוש בחנייה, אך לבסוף לא הוגשו הסרטים לביהמ"ש. בנוסף, הנילון לא הכין את השמאי כראוי לחקירה והתיק נוהל בחוסר מקצועיות ובדיעבד נודע לו שהנתבעים פנו לעוה"ד הנילון בבקשה לפשרה (משיכת התביעה ותשלום הוצאות לנתבעים), אך זה סירב מבלי להתייעץ לפני עם המתלונן.

 

ההחלטה:

התלונה עוסקת ברשלנות מקצועית לכאורה, של הנילון ובפני המתלונן עומדות ערכאות משפטיות אזרחיות שיוכלו לאמוד את נזקו (אם נגרם כזה). הוועדה החליטה על גניזת התלונה.

 

[מספר החלטה את 114/19]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון