"אתיקה מקצועית" - 69 - יחסי עו"ד-לקוח: רשלנות מקצועית
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
מס' ההחלטה:
את 148/18

התלונה:

המתלוננים פנו לנילון על מנת שייצגם בתובענה לפי חוק זכויות יוצרים, אז גילו כי הנילון לא הגיש כתב הגנה ופנו אליו בעניין. הנילון תירץ את העובדה שלא הגיש והבטיח שיגיש אולם חלף זמן מה עד שהוגש כתב ההגנה וזאת, לאחר שב"כ הצד שכנגד הודיע כי יפנה לבקשת פס"ד בהעדר הגנה. כמו כן, הנילון לא הגיש תגובות ומענה לשאלונים וגילוי מסמכים והתובעת הגישה בקשה למחיקת כתב ההגנה של המתלוננים לפי תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984.

 

המתלוננים נדרשו להגיב ומשלא הגיבו במועד, הורה בית המשפט פעם נוספת על הגשת תגובה שאם לא כן ייחשבו המתלוננים כמסכימים לבקשה. התובעת הודיעה כי המתלוננים לא פעלו בהתאם לצו בית המשפט, והעבירו מכתב עם גילוי מסמכים כללי שאינו ערוך כדין והתעלמו מהצו לגילוי מסמכים ספציפיים. במהלך דיון הורה ביהמ"ש על מתן מועדים נוספים לנילון, כאשר גם במועדים אלו לא פעל הנילון. הוגשה על ידי התובעת בקשה נוספת למחיקת כתב ההגנה בשל התעלמות המתלוננים מהמועד המוארך. הנילון הגיב וביקש ארכה נוספת ובית המשפט נעתר לבקשתו להאריך את המועד פעם נוספת. בסופו של יום ולאחר אינספור ארכות, הורה ביהמ"ש על מחיקת כתב ההגנה, אז גם ניתן פס"ד לטובת התובעת.

 

המתלוננים הגישו בקשה לביטול פסק הדין באמצעות עורך דין שונה, והטענה העיקרית שעמדה בבסיס בקשתם היא רשלנותו של הנילון אשר לא פעל בהתאם להחלטות בית משפט ביחס להליכים המקדמיים. ביהמ"ש דחה בקשתם. המתלוננים מציינים כי הנילון גרם למתן פסק הדין נגד המתלוננים, בכך שזלזל בהחלטות בית המשפט ולא ערך תצהיר גילוי מסמכים כדין, הם המציאו לנילון כל חומר שנתבקש על ידו, אך הוא לא פעל בהתאם להחלטות שיפוטיות, פעמים רבות התחמק מהם, לא ענה לטלפונים שלהם, פעל על דעת עצמו ולא הודיע להם דבר על ההליך. המתלוננים תיארו נזקים רבים שנגרמו להם כתוצאה מהתנהלותו של הנילון. הנילון טוען כי המתלוננים "אשמים" וב"כ התובעת וכן, טען כי הציע להם להגיש ערעור אך הם בחרו להחליף ייצוג. כמו כן, ציין כי לא קיבל בתיק כל שכ"ט וייצג אותם בהתנדבות מאחר והם ידידים טובים. ועדת האתיקה המחוזית בחרה לגנוז את התלונה בהעדר ראיות.

 

פסק דינו של בית המשפט קבע כי המתלוננים (וכפועל יוצא מזה – הנילון אשר פעל בשמם וייצג אותם) לא פעלו על פי החלטות שיפוטיות, ולא הגיבו לבקשות ולהודעות שהוגשו על ידי התובעת, ומשלא ניתנה התייחסותם, לא נותרה לו ברירה אלא למחוק את כתב הגנתם של המתלוננים.

 

ההחלטה:

תגובתו של הנילון לא נתנה מענה להתעלמותו מהחלטות שיפוטיות, וכלל לא ניתנה התייחסות לטענות המתלוננים כי הנילון לא השיב לפניותיהם. הוועדה החליטה על העמדה לדין משמעתי.

 

[מספר החלטה את 148/18]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון