"אתיקה מקצועית" - 69 - יחסי עו"ד-לקוח: רשלנות מקצועית - הפסקת ייצוג
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
מס' ההחלטה:
את 98/1

התלונה:

המתלונן שכר את שירותיהם של שני עורכי דין לצורך ייצוג משפטי בהליך נגד אשתו. זאת, לאור המלצה שקיבל המתלונן מחברו על נילון א' כעורך דין הבקיא בתחום דיני המשפחה. המתלונן חתם על הסכם שכ"ט ושילם מקדמה וכן, חתם על ייפוי כוח לנילונים.

 

לאחר מספר ימים, פנה המתלונן אל הנילונים בבקשה להפסיק את הייצוג ושלא להמשיך את הגשת הבקשה. אולם, בשלב זה הנילונים טענו כי הבקשה כבר הוגשה לבית המשפט, ורק לאחר מכן הודיעו לבית המשפט על הפסקת הייצוג של המתלונן בהליכים המשפטיים.

 

לאחר הגשת הבקשה, פנה המתלונן לנילונים לצורך החזר שכה"ט ששולם מראש, שלח מכתב מטעמו ואף הגיש תביעה להשבת כספי שכר הטרחה ששילם בטענת הטעייה ומצג שווא. המתלונן טען כי גילה שדיני משפחה אינם תחום העיסוק העיקרי של הנילון וכי "אולץ" לחתום על הסכמי השכ"ט הראשון והשני לאחר שעורך הדין ניצל את נסיבות העניין. כן הוסיף, כי במהלך הפגישות קיבל מהנילונים הנחיות מוזרות בנוגע לאשתו, כגון: "לשים לאשתו מנעולים על הרכב", "להחביא את הרכב", "לסגור את כל חשבונות הבנק" ו"אפילו קיללו אותה בלי סוף (אולי כדי "לחמם" אותי עליה)" וכן, כי לא הגישו בקשה במועד למרות הבטחתם שיגישו, וכשהגישו היה זה עם שגיאות.

 

ועדת האתיקה המחוזית מצאה כי מדובר בתלונה שמקורה במחלוקת שכר טרחה אזרחית בין המתלונן לבין הנילונים על רקע חוסר שביעות רצון מהייצוג ובקשת המתלונן להפסיקו, והתלונה נגנזה בהעדר עבירה. הנילונים טענו, כי התלונה הוגשה לאור החלטת בית המשפט לחייב את המתלונן בהוצאות משפט לטובת הנילונים – דבר שמעיד לטענתם "כאלף עדים בדבר כנות תלונתו ואמיתות טענותיו" ודחו את טענות המתלונן.

 

ההחלטה:

טענות המתלונן לא נתמכו בראיות וממילא אף לא הצביעו על ביצוע עבירה אתית. מדובר במחלוקת שכ"ט שדינה להתברר בערכאות המתאימות כפי שנעשה בפועל. התלונה נגנזה בהעדר עבירה.

 

[החלטה מספר את 98/1]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון