"אתיקה מקצועית" - 69 - יחסי עו"ד-לקוח: רשלנות מקצועית וסכסוך שכ"ט
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
מס' ההחלטה:
את 77/19

התלונה:

המתלוננת ובעלה יוצגו על ידי הנילון בתביעה שעניינה ליקויי בנייה. על פי הסכם שכ"ט בין המתלוננת לבין הנילון שכה"ט עמד על סך של 15,000 ש"ח וכן 1,000 ש"ח עבור כל ישיבה. לטענתם, הנילון הטעה אותם ביחס לתחומי עיסוקו, הגיש את התביעה וטעה לעניין הסמכות המקומית, דבר שעיכב את התביעה. עוד טענו, כי הוא דרש אגרה גבוהה מזו שנדרש לשלם, שגה בצירוף חוו"ד מומחה, לא הגיש כתב תביעה מתוקן במועד ולאחר שהושתו עליהם הוצאות, העבירו לו את ההוצאות בתוספת מע"מ מבלי שידעו שאין צורך בכך והוא לא השיב להם את ההפרש, גבה מהם כ-5,000 ש"ח מעל המוסכם ובסופו של יום, נאלצו לקחת עו"ד חדש דבר שהוסיף להם עלויות. כלל הטענות הועלו גם במסגרת תביעה כספית שהגישו המתלוננים כנגד הנילון.

 

ביהמ"ש קבע בפס"ד, כי ההחלטה על הגשת התביעה לבימ"ש מסויים היתה בשיקו"ד מקצועי ואין בה התרשלות, כך אף ביחס לטענות נוספות של התרשלות אשר נדחו על ידי ביהמ"ש. ביהמ"ש פסק לעניין שכר הטרחה ואף התייחס לטענתה של המתלוננת לעניין מצגיו הכוזבים של הנילון בדבר תחום עיסוקו ועוגמת הנפש שנגרמה לה ופסק, כי בגין עוגמת הנפש יש לפסוק לטובת המתלוננת סך של 1,500 ש"ח. פסק הדין שניתן עמד בסתירה לטענות המתלוננת. טענות המתלוננת כי נגבו ממנה כספים ביתר על ידי הנילון, אינן נכונות. אלו הועלו בתביעה ונדחו על ידי בית המשפט.

 

ההחלטה:

לאור הכרעת ביהמ"ש בנדון, ניכר כי אין מקום לבירור נוסף של העניין בפני ועדת האתיקה ומדובר בתביעה כספית שדינה להתברר בפני ערכאה שיפוטית מתאימה, כפי שאכן נעשה בפועל.

 

[מספר החלטה את 77/19]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון