"אתיקה מקצועית" - 69 - עורך הדין והצד שכנגד: התנהגות בלתי הולמת
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
העובדות:
המתלוננת עובדת בחברה אותה מייצג הנילון. לדבריה, הנילון גרם לפיטוריה לאור האופן בו ייצג את החברה מולה ובאמצעותו מנעו ממנה זכויות עובד. לטענתה, הוא ניצל את מעמדו כעו"ד, עבר על החוק ועודד את החברה (הלקוחה שלו) לפעול נגד המתלוננת. עיקר טענתה היא שלא הועברו אליה דמי הפיצויים במועד והיא מטילה את האחריות לכך על הנילון בטענה שעשה זאת בזדון והוא מחוייב כלפיה שתקבל את הפיצויים במועד. הנילון השיב לוועדה המחוזית בצורה מפורטת ביותר וממנה עולה שהן החברה והן הנילון פעלו באופן ראוי תוך תמיכת העובדות בראיות.
ההחלטה:
הוועדה לא מצאה כל חשש לביצוע עבירה אתית. יתרה מכך, פניותיה של המתלוננת הן אל הנילון ואל החברה (ואף לוועדת האתיקה) מלוות באיומים אינספור והכפשות ללא כל תימוכין להאשמותיה. המתלוננת לא תיארה כלל עובדות המקימות חשד לביצוע עבירה אתית על ידי הנילון. הנילון אינו חייב לה פיצויים והוא אף לא מחוייב להעביר אותם אליה. ככל שהנילון פועל בשם מרשתו וכעולה מתגובתו חזקה עליו כי הדבר נעשה לטובת מרשתו. התלונה נגנזה על הסף בהעדר עבירה אתית.
מס' ההחלטה:
את 137/2019
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון