"אתיקה מקצועית" - 69 - עורך הדין והצד שכנגד: התבטאויות
27.04.2020 | אייר תשי"ב | גליון מס' 69
העובדות:
המתלונן הינו תובע בתיק המתנהל בבית משפט. הנילון הינו ב"כ הנתבעת. המתלונן מלין על התבטאויות של הנילון במסגרת כתבי בי-דין שהגיש לביהמ"ש, כגון: "התנהגותו החוצפנית סרת הטעם והפתטית של התובע"; "התובע שם למרמס ברגל גסה את החלטות מותב נכבד זה"; "בקשותיו ההזויות של התובע"; "משקר במצח נחושה מבלי למצמץ בבקשתו [...] ואינו מצהיר בבקשתו כי מתנהל הליך פעיל באותו ענין גופא". בתגובתו ציין הנילון, כי דווקא המתלונן הוא זה אשר משתלח בהתבטאויות שאינן ראויות והנה רק לאחרונה נידון המתלונן בבית הדין המשמעתי הארצי לקנס ואזהרה "עקב השתלחויות חסרות רסן" כנגדו, וכי ציטוטיו, כפי שהובאו בתלונה, הוצאו מהקשרם.
ההחלטה:
התבטאויות הנילון כלפי המתלונן, כפי שהובאו בתלונה, אינן עולות בקנה אחד עם ההתנסחות המצופה מעורך דין. עורך דין הינו פקיד בית המשפט על כל המשתמע מכך, ועליו לנהוג באופן מכבד ומרוסן כלפי עמיתיו למקצוע, ובכלל זאת, דרך התבטאותו בכתב ובעל פה. יחד עם זאת, אף אם ההתבטאויות קשות ומוטב היה לו נוסחו אחרת, הן אינן חוצות את הרף העולה כדי עבירת משמעת (ור’ לעניין זה על"ע 4444/99 הוועד המחוזי של לשכת עורכי-הדין בירושלים נ’ וינוגרד, פ"ד נה (5) 908) התלונה נגנזה עם הערה לעוה"ד.
מס' ההחלטה:
את 112/2019
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון