"אתיקה מקצועית" - 69 - עורך הדין והצד שכנגד: התבטאויות
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
העובדות:
תלונה כנגד ב"כ הצד שכנגד במסגרת הליכים משפטיים בין בני זוג. לטענת המתלונן, לאחר אחד הדיונים יצאה הנילונה מן האולם וצעקה אחריו במסדרון: "סוחר סמים". המתלונן צרף תצהיר מטעמו ותצהיר מטעם בתו שאישרה את האמור. וכן, ציין מספר שמות של עובדי ביהמ"ש שלכאורה שמעו את הדברים, אך ללא תמיכה ראייתית בעניין.
הנילונה טענה כי מדובר בסכסוך עתיק ואלים בין המתלונן לגרושתו, שכעת הגיעה לכדי תלונה נגד ב"כ האשה. לטענתה, הוא זה שצעק אליה "עבריינית" והיא השיבה: "מי שעוסק בהברחות לא חוקיות לא יכול לבוא לאנשים אחרים ולבקר אותם על מעשיהם". לדבריה, אמירה זו מבוססת על הודאתו בהליך חלוט.
ההחלטה:
מהות התלונה היא בהתבטאות לא ראויה לכאורה מצד הנילונה ואשר נאמרה במסדרון ביהמ"ש אך מוכחשת ע"י הנילונה. לא נמצא שקיימת תשתית ראייתית מספקת להעמדה לדין ונראה כי גם לא קיים עניין ציבורי בתלונה זו. התלונה נגנזה עם הערה לנילונה כי תקפיד על לשון מכובדת בעתיד.
מס' ההחלטה:
את 140/19
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון