"אתיקה מקצועית" - 69 - עורך הדין והצד שכנגד: התבטאויות - הקלטת עו"ד
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
העובדות:
ועדת האתיקה במחוז תל אביב הגישה תלונה, לפיה הקליט הנילון את ב"כ הקובלת. לתלונה צורפה בקשתו של הנילון למחיקת ערעור שהוגש כנגדו, ממנה עולה כי הנילון הקליט שיחה טלפונית עם ב"כ הקובלת וצירף את התמליל לבקשתה. לטענת הנילון מדובר בתוכנה פנימית בטלפון הסלולרי של הנילון המקליטה שיחות עם גורמים מסוימים. הנילון לא טען כי ההקלטה נעשתה ע"י הקובל או בידיעתו.
ההחלטה:
ועדת האתיקה הארצית פרסמה בעבר החלטה ולפיה, עשיית שימוש באפליקציות המקליטות שיחות מהווה הקלטה אסורה לפי כלל 22 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו-1986 (החלטה את 90/15). הנילון הינו עו"ד בהשעיה למשך למעלה מ-10 שנים הקרובות, המשיך להתבטא בביטויים קשים, מעליבים ובלתי מקובלים כלפי הקובלת וב"כ. הוועדה החליטה כי למרות ההשעיה הארוכה, לא ניתן להתעלם מהתנהגות הנילון ויש להעמידו לדין גם על עניין זה.
מס' ההחלטה:
את 218/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון