"אתיקה מקצועית" - 69 - עורך הדין והצד שכנגד: עורך דין בהשעיה
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
העובדות:
תלונה כנגד עו"ד מושעה ונגד עו"ד נוספת, שקיבלה מהמושעה תיקים לטיפולה. המתלוננת, רשמת ברשם המקרקעין, מלינה על כך, כי למרות שהנילון מושעה, הוא חותם על שטרי מכר, כאשר הנילונה מאמתת חתימתו חרף ידיעתה המפורשת שהוא מושעה.
הנילון טען, כי חתם על השטרות כמיופה כוח של הצדדים לעסקה טרם ההשעיה ולאחריה העביר את התיקים במלואם לטיפולה של הנילונה 2, עימה אין לו קשר כבר שנים והיא היתה אמורה לדאוג להעברות. הנילונה טוענת, כי אין לה קשרי עבודה עם הנילון והיא קיבלה את התיקים לביצוע העברות בטאבו ואלו נחתמו על ידי הנילון עוד בעת העיסקה וטרם ההשעיה. היא, לטענתה, רק אימתה את החתימה לאחר שקיבלה מלשכת המקרקעין דחייה בשל החתימה של הנילון, טיפלה בנושא והעבירה שטרות עם חתימת בעלי הזכויות.
ההחלטה:
מבדיקת הראיות עולה כי הנילון חתם טרם השעייתו באמצעות ייפוי כוח בלתי חוזר על שטרות להעברת זכויות במקום הצדדים לעסקה ואולם, במועד חתימתו על שטרות המכר הוא היה בעיצומה של תקופת ההשעיה ולמרות זאת חתם על השטרות, שזו פעולה שמיוחדת לעו"ד. בהתאם לכך ולראיות שהוגשו לוועדה, הנילונה היתה מנועה מלאמת את חתימתו של הנילון באותו מועד ביודעה כי הוא עו"ד מושעה. הוועדה החליטה על העמדה לדין של שני הנילונים.
מס' ההחלטה:
את 63/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון