"אתיקה מקצועית" - 69 - עורך הדין ובית המשפט: התבטאויות והקלטה בדיון
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
מס' ההחלטה:
את 25/19

התלונה:

פנייה מטעם הנהלת בתי המשפט ואליה צורף פרוטוקול דיון המעיד כי התקיים דיון סוער בביה"ד, כאשר התנהלותו של הנילון חרגה לכאורה מגבולות הסביר. מהפרוטוקול עולה עוד, כי מאבטח בתי המשפט נאלץ להיכנס לאולם להורות לצדדים להירגע ונשאר באולם לאורך הדיון. בשלב מסוים ניתנה החלטת ביה״ד במסגרתה ציינה הרשמת כי אינה מצליחה להרגיע את הרוחות באולם, למרות נוכחותו של המאבטח, והיא מורה על הפסקת הדיון והפנייתו של הנילון להגיש בקשה מסודרת בכתב.

 

הנילון צוטט כמי שאמר: "ציפיתי לסתימת פיות זו, ואני מקליט ומודיע לגברתי שאני מקליט את הדיון כעת. גבירתי יכולה להחליט מה שהיא רוצה".

המאבטח: "אני מודיע לב״כ הנתבעים שאסור להקליט".

ב״כ הנתבעים: "סתימת הפיות הגיעה בדיוק כשהגעתי לנקודה שהמאבטח הגיע. ההשפלה הזאת של ביה״ד כלפיי לא תעבור בשתיקה והנה היא ממשיכה עם סתימת הפיות הזאת״.

 

כלל 22 (ב) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו-1986 מחייב את עורך הדין להודיע לבית המשפט על רצונו להקליט דיון בבית המשפט, ונקבע כי לא יעשה עו"ד שימוש בהקלטה שנעשתה תוך הפרת סעיף זה. על פי סעיף 70 (ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 אם עולה הבקשה ע"י בעל דין או פרקליטו שיקול הדעת באשר להקלטת דיון מצוי בידי השופט. סעיף 68ג' לאותו חוק, קובע כי אף אם אִפשר בית המשפט את הקלטת הדיון, לא תיחשב ההקלטה פרוטוקול הדיון.

 

במקרה דנן הנילון לא ״ביקש״ להקליט את הדיון, אלא ״הודיע״ על כך לביה״ד, ולא בתחילת הדיון אלא בשלב מאוחר שלו ולאחר חילופי דברים קשים מאד שתועדו בפרוטוקול. הודאת הנילון בפרוטוקול כי הוא מקליט חמורה לכאורה כשלעצמה, כמו גם השפה בה נקט בפנייתו לביה״ד כפי שהיא עולה מהפרוטוקול.

 

ההחלטה:

מדובר בהתנהלות אשר על פי הפרוטוקול עולה לכאורה בגדר עבירה אתית, לרבות הפרה לכאורה של חובת עו״ד לשמור על כבוד כלפי ביהמ״ש, כנדרש בכלל 32(א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986.

 

מקום בו הנילון כלל לא טרח להגיב לפניית הוועדה ואף לא העביר תגובה סטטוטורית (דבר אשר כשלעצמו יכול להיחשב לעבירה אתית), הרי שהדברים חמורים על אחת כמה וכמה. בנסיבות אלו החליטה הוועדה על העמדה לדין משמעתי.

 

[מספר החלטה את 25/19]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון