"אתיקה מקצועית" - 69 - עורך הדין ובית המשפט: אימות תצהירים כדין
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
מס' ההחלטה:
את 102/19

התלונה:

פניית הנהלת בתי המשפט, לפיה הנילון הגיש בקשה לצווי עיקול זמניים בשם מרשו במעמד צד אחד. תצהיר התמיכה בבקשה לא הפנה למסמכים שצורפו לה, ולכן ביהמ"ש הורה על הגשת תצהיר מתוקן. בתוך פחות משעה אחת הוגש מסמך הנחזה לתצהיר שיש בו הפניות לנספחים, אולם ההשוואה בין חתימות המצהיר העלתה ספקות בנוגע לנסיבות ההחתמה – וזאת נוכח הזהות החזותית לכאורה בין החתימות.

 

ביהמ״ש הורה לנילון להגיש את המקור של שני התצהירים. בתגובה לכך, הוגש תצהיר נוסף שאינו אחד משני התצהירים הקודמים, אלא תצהיר אחר – בו מצהיר מרשו של הנילון כי הוא חתם על התצהיר הראשון והתצהיר המתוקן בפני הנילון. ביהמ״ש הורה לנילון לצרף את התצהירים המקוריים, אולם אלו לא הוגשו. הנילון טען כי שני התצהירים נחתמו על ידי מרשו במשרדו. מרשו הצהיר על כך בביהמ״ש ובתצהיר נוסף שהוגש לביהמ״ש בו אישר כי הוא חתם על שני התצהירים ואין המדובר בזיוף. עו"ד נוסף אישר כי התצהיר אומת כדין.

 

ההחלטה:

השאלה האם מדובר באותה החתימה בדיוק באופן בו מדובר בזיוף או פברוק כלשהו של החתימה, בניגוד לדיני אימות התצהירים וכפי שעולה ברמיזה מהחלטת ביהמ״ש, אינה בידיעת הוועדה. מקום בו מרשו של הנילון שב והצהיר בכתב ובעל פה כי הוא חתם כדין על שני התצהירים, ומקום בו עו״ד נוסף – חבר לשכה, מציין כי התצהירים המקוריים אומתו כדין, לא נמצא כי קמה תשתית ראייתית לצורך המשך הבירור. התלונה נגנזה בהעדר ראיות מספיקות, ככל שתתקבל החלטה שיפוטית בעניין יוכל המתלונן לשוב ולפנות אל הוועדה.

 

[מספר החלטה את 102/19]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון