"אתיקה מקצועית" - 69 - יחסי חברים: התבטאויות
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
העובדות:
המתלונן, עו"ד במקצועו, הגיש תלונה נגד נילון ונילונה במסגרת תיק מעמד אישי אשר מתנהל בביה"ד הרבני בין בני זוג, כאשר הגבר מיוצג ע"י הנילונים ואילו האישה מיוצגת על-ידו. לטענת המתלונן, הנילונים מכפישים אותו ופוגעים בו במטרה להסית את האש מהמיוצג על ידם. המתלונן צירף לתלונתו תגובה החתומה ע"י הנילון בה הוא מציין את עברו הפלילי והאזרחי של המתלונן, בצירוף פסקי דין בעניינו והכל במטרה להכפיש אותו בפני ביה"ד הרבני.
ההחלטה:
מהנספחים לתלונה ניתן ללמוד כי הנילונה אינה קשורה לטענות המפורטות בתלונה, שכן, היא אינה חתומה כלל על התגובה "המכפישה" בגינה הוגשה התלונה והטענות אשר נטענו כלפיה אינן מגובות בראיות כלל והוועדה הורתה לגנוז את התלונה כנגדה. לעניין הנילון החתום על התגובה "המכפישה" ניכר כי זו לא הגיעה בתוך חלל ריק, וכי היו חילופי דברים עוד קודם לכן בין הצדדים. הנילון חשף את עברו של המתלונן במסגרת "בקשה להבהרה: מי מייצג את האישה" שהוגשה לביה"ד הרבני, לאור חשדות שהתעוררו כגון - מה שמו האמיתי של המתלונן, היותו מואשם בעבירות התחזות, היותו מייצג טרם הסמכתו ועוד. ניכר, כי אלו היו רלוונטיות להליך ולאור היות ההליך עדיין מתנהל, הוועדה החליטה על גניזת התלונה גם בעניינו של הנילון.
מס' ההחלטה:
את 157/19
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון