"אתיקה מקצועית" - 69 - יחסי חברים: התבטאויות - כלל 31 - העדר ניסיון ליישב סכסוך טרם הגשת תביעה
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
מס' ההחלטה:
את 184/19

התלונה:

המתלוננים הגישו תלונה בעניין התבטאויות הנילון כלפיהם, הן במסגרת כתבי בי-דין והן במהלך דיונים בבית המשפט. בנוסף, התלוננו כי הנילון פתח בשם מרשו בהליך משפטי כנגד המתלונן 1 ללא ניסיון ליישב את הסכסוך בדרכי שלום.

 

במסגרת התיקים נשוא הסכסוך, הוגשו כתבי בי-דין על ידי הנילון, אשר כללו, בין היתר, את האמירות הבאות: "סגנונם ואופן כתיבתם הינו סגנון אלים ושקרי שנועד כל כולו לא לעזור לביהמ"ש בעשיית צדק אלא לבזות ולהשפיל את הצד השני"; "ראוי שאחת ולתמיד בימ"ש יאמר להם חד משמעית עד כאן, הגיע הזמן שתכתבו בצורה מכובדת כראוי לעו"ד ולא בשפה נמוכה, בוטה, הגובלת באלימות מילולית"; "את הסגנון האמור ניתן להגדיר כשפת ביבים"; "שחצנות, יהירות וזלזול בביהמ"ש ובמשיבה"; "כל כולה של בקשה זו, כפי שאראה בהמשך, רצופה הטעיית ביהמ"ש, סילוף העובדות וסילוף הוראות החוק. על מנת לחפות על הרדידות וחוסר המקצועיות נוקטים המבקשים בנשק שמקובל היום ברשתות והוא שפת ביבים, המבקשים משמיצים ומכפישים את המשיב וב"כ מתוך הנחה שזה יחפה על הבקשה חסרת הבסיס"; "הם משקרים ומרמים את חברת שולטן ע"י העמסת הוצאות, כגון שכ"ט ב"כ המבקשים על הדו"חות הכספיים, הוצאות שאין להם כל זכות לנכות"; "המבקש כשאמר את הדברים שיקר ביודעין ולשקר ביודעין לא יכול לדור בכפיפה אחת עם תום לב".

 

לטענת המתלוננים האמירות לעיל הינן בעלות אופי אשר אינו הולם את מקצוע עריכת הדין ומהווה הפרה של הוראות הדין במישור זה. כן טענו המתלוננים, כי הנילון פתח בשם מרשו בהליך משפטי נגד המתלונן 1 מהמתלוננים ללא ניסיון ליישב את הסכסוך בדרכי שלום. יצוין, כי בטרם פתח הליך משפטי, פנה הנילון למתלונן 1 במכתב התראה ובו דרישות הבהרה ופיצוי בגין הנטען כהוצאת לשון הרע כלפי מרשו.

 

הנילון, בתגובתו, תיאר התנהגות משפילה של המתלוננים כלפיו וכלפי מרשו. בתשובתו טען כי בכל התיקים המתנהלים בין הצדדים המתלוננים "מצטיינים בניסוחים פוגעניים ומעליבים". כדוגמאות לניסוחים אלה הובאו הציטוטים הבאים: "התנהלותו המחפירה והראויה לכל גנאי"; "הליך שגוי, חסר סיכוי ותכלית"; "אחת הדוגמאות הבולטות ביותר בתולדות המשפט בישראל לשימוש לרעה בהליכי משפט, לחוסר תום לב ולזלזול באינטליגנציה של הקורא"; "הבקשה המחוצפת וההזויה". באשר לטענה כי הפר את סעיף 31 לכללי לשכת עורכי הדין, השיב כי המתלונן 1 קיבל התראה שעליה כלל לא טרח להשיב.

 

ההחלטה:

התבטאויות הנילון כלפי המתלונן כפי שהובאו בתלונה אינן עולות בקנה אחד עם ההתנסחות המצופה מעורך דין. עורך דין הינו פקיד בית המשפט על כל המשתמע מכך, ועליו לנהוג באופן מכבד ומרוסן כלפי חבריו למקצוע, ובכלל זאת דרך התבטאותו בכתב ובעל פה. יחד עם זאת, אף אם ההתבטאויות קשות ומוטב היה לו נוסחו אחרת, הן אינן חוצות את הרף העולה כדי עבירת משמעת. באשר לטענה שהנילון לא פעל כמתחייב בכלל 31 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986, טען הנילון שהמתלונן 1 קיבל מכתב התראה שעליו לא השיב ולא נמצא כי נעברה עבירה. הוועדה מצאה לנכון להעיר לנילון כי על עורך דין להקפיד להתבטא בלשון נקייה ומכובדת בכתבי בי-דין וביחס לחבר למקצוע, ובפרט לאמירות הקשות שנאמרו בדיון.

 

[מספר החלטה את 184/19]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון