"אתיקה מקצועית" - 69 - התנהגות שאינה ראויה: סכסוך אזרחי בין יורשים
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
מס' ההחלטה:
את 81/2019

התלונה:

המתלונן והנילון הם אחים שקיבלו בירושה יחד עם 7 אחיהם הנוספים, קרקע חקלאית. היורשים החליטו למכור את הקרקע לקונה ולטענת המתלונן הוסכם כי יקבל עבור חלקו סך של 125,000 ש"ח והמיסים וההוצאות יחולו על הקונה. לטענת המתלונן, הנילון שינה ללא ידיעתו את התנאים שסוכמו, רשם סכום תמורה אחר והחתים אותו באמצעות אחיהם המשותף על מסמכים שונים ממה שהוכנו תחילה. כמו כן, לטענתו הנילון הגיש הצהרה כוזבת ורשם סכום תמורה שונה מהמוסכם בין הצדדים, ככל הנראה על מנת לחסוך בתשלום מיסים שחלים על הקונה, וכן, רשם את עצמו כמייצג במיסוי מקרקעין ללא הסכמת המתלונן, ללא כל הרשאה, ואף לא מסר לו את המסמכים המקוריים של העסקה.

 

הנילון ציין, כי התלונה הוגשה על רקע סכסוך אישי משפחתי ואין לה בסיס ענייני מאחר ובמעמד חתימת הסכם המכר נחתמו גם כל המסמכים הנדרשים וכולם חתמו במעמד זה. הנילון ביסס טענותיו בראיות מתאימות ותצהירים של יתר היורשים.

 

ההחלטה:

מדובר בסכסוך כספי בין אחים, אשר עליו להתברר בפני ערכאה שיפוטית מתאימה. התלונה נגנזה בהעדר עבירה אתית.

 

[מספר החלטה את 81/2019]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון