"אתיקה מקצועית" - 69 - חיסיון: חשיפת פרטים מהליך גישור
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
העובדות:
המתלונן מייצג את הנתבעת והנילונה מייצגת את התובעים בהליך שהופנה לגישור ע"י ביהמ"ש. הצדדים התחייבו בהסכם כי לא ימסרו ולא יציגו לבית המשפט דברים או מסמכים שנאמרו בהליך הגישור. משלא צלח הליך הגישור, מסרה הנילונה לבית המשפט "הודעת עדכון" ולפיה המתלונן אינו מסכים להצעת המגשרת והם מבקשים לשוב להמשך ההליך בביהמ"ש. המתלונן טוען כי הודעה זו מהווה הפרת החיסיון של הליכי הגישור שיש בהם ניסיון השפעה פסולה ובלתי הוגנת על בית המשפט. המתלונן אף שלח מכתב לנילונה ותבע תשלום פיצוי של 100,000 ש"ח בגין טענה של הפרת הסכם הגישור. ביהמ"ש קבע כי "אינו רואה לעסוק בהודעת המתלונן ואין בהודעה על אי קבלת הצעה כדי להשפיע על שיקול דעתו של בית המשפט".
ההחלטה:
ההודעה על כך שהגישור לא צלח היתה צריכה לצאת מטעם המגשרת (שלא הודיעה לביהמ"ש עקב אי תשלום שכ"ט ע"י המתלונן). חיסיון של הליכי גישור הוא דיספוזיטיבי ומשמעו שלא למסור לבית המשפט- ללא הסכמת הצדדים- דברים או מסמכים. ההודעה אכן מפרה את ההסכמה. עם זאת, ביהמ"ש לא ראה לנכון לדון בעניין וקבע כי לא היתה השפעה על שיקול דעתו. כמו כן, המתלונן עצמו מסר לבית המשפט הודעות שונות ודברים הנוגעים להליך הגישור. מאחר וההליך העיקרי עדיין מתנהל והמתלונן רשאי ממילא לנקוט בהליכים כפי שציין. התלונה נגנזה בהעדר עניין לציבור.
מס' ההחלטה:
את 121/19
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון