"אתיקה מקצועית" - 69 - התחזות לעו"ד: ביצוע פעולות שיוחדו למקצוע - עו"ד מושעה
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
העובדות:
פנייה של הנהלת בתי המשפט ולפיה הנילון, עו"ד בהשעייה, ייצג נתבע שכנגד בבית המשפט (טרם ההשעייה) ונדרש להגיש סיכומים בתוך תקופת ההשעייה. הסיכומים הוגשו חתומים על ידי הנילון בליווי התואר עו"ד וכן צויין, כי הוא ב"כ הנתבע שכנגד. הסיכומים פוקססו לביהמ"ש כשמספר הפקס ממנו נשלחו אינו מופיע. השופטת שקיבלה את הסיכומים וידעה על השעיית הנילון העבירה את הסיכומים להנהלת בתי המשפט על מנת שתגיש תלונה ללשכת עורכי הדין.
בתגובתו ציין הנילון, כי בשל המצב של התיק שהיה בשלבי סיום, החומר הרב, הזמן והכסף שיידרש ע"י עו"ד אחר על מנת להגיש את הסיכומים, הוא עצמו הכין את הסיכומים טרם ההשעייה והעביר אותם ללקוח כדי שזה יגיש אותם. לדברי הנילון, הוא רשם בטעות את שמו על הסיכומים וביקש ממרשו למחוק את שמו מהסיכומים לפני ההגשה ולרשום את שם מרשו, אלא שמרשו שכח והגיש את הסיכומים עם שם הנילון.
ההחלטה:
עיון בסיכומים מלמד כי הם מתייחסים במספר מקומות לסיכומי התובע שכנגד ומכאן ברור כי הוכנו במועד בו היה הנילון מושעה. הוועדה החליטה להעמיד לדין משמעתי את הנילון.
מס' ההחלטה:
את 270/18

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון