"אתיקה מקצועית" - 69 - פרסום: רשתות חברתיות
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
השאילתא:
הפונה שואלת האם תוכל לפרסם את אחד משירותי משרדה בפייסבוק, תוך שהיא מציעה לקהל הקוראים לתייג מכר שלו ואשר השירות המשפטי שהיא מעניקה יכול לסייע לו.
ההחלטה:
ניכר כי פעולת התיוג המבוקשת יוצרת מצב של שידול באמצעות אחר. הפונה מבקשת למעשה מקהל הקוראים להפנות אליה לקוחות פוטנציאליים על ידי תיוגם בפוסט שהיא תעלה. לאחר תיוגם קיימות שתי אופציות:
1. שהפונה עצמה תפנה למתוייגים - פעולה האסורה על עוה"ד שכן, היא מהווה שידול.
2. שהמתוייג יפנה אל הפונה - פעולה לכאורה מותרת, אולם נולדה מפעולה אסורה של שידול צד ג’ אשר תייג את אותו לקוח פוטנציאלי.
סעיף 56 לחוק לשכת עורכי הדין קובע: "איסור שידול לשם השגת עבודה - לא ישדל עורך דין, בעצמו או על ידי אחר, כל אדם למסור לידיו עבודה מקצועית". לאור לשון החוק לא ניתן להתיר את הפרסום.
מס' ההחלטה:
את 192/19
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון