"אתיקה מקצועית" - 69 - מתמחים: התחזות
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
העובדות:
במהלך התמחותו עבד הנילון כיו"ר ועדת קלפי בבחירות הכלליות שנערכו. לטענתו לא שולם שכרו על ידי הסיעה שהעסיקה אותו. הוא פנה במכתב התראה לסיעה ובסופו של המכתב ציין לצד שמו כי הוא עורך דין. בפועל, הנילון הוסמך כעורך דין בערב יום שליחת המכתב. הנילון אישר את עובדות התלונה, לדבריו שלח את המכתב מספר שעות לפני טקס ההסמכה.
ההחלטה:
אכן, היה על המתמחה להימנע משימוש בתואר טרם ההסמכה ואולם, לאור נסיבות העניין מדובר בזוטי דברים ולא נמצאה הצדקה להעמדה לדין. הוועדה החליטה על גניזת התלונה.
מס' ההחלטה:
את 126/19
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון