"אתיקה מקצועית" - 69 - החלטות ועדת שכר טרחה: שכר ראוי בהתאם להסכם שכ"ט
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
מס' ההחלטה:
שכ"ט 53/19

השאלה:

ייצוג בתביעה בבית הדין לעבודה. בין הצדדים נחתם הסכם שכר טרחה לפיו תשלם הלקוחה 5,000 ש"ח עבור הגשת התביעה, ובנוסף 30% + מע"מ מהתוצאה. כמו כן סוכם, כי כל סכום הוצאות שייפסק יהיה שייך לעוה"ד.

 

עוה"ד טוען כי פסק הדין שניתן היה על סך 108,110 ₪, פיצוי ועוד 12,000 ש"ח הוצאות. על פסק דין זה הוגש ערעור, מתוכו סיכמו הצדדים לערעור כי סך של כ-47,000 ש"ח אינו במחלוקת. נטען כי עוה"ד דורש שכר טרחה בסך של 54,947 ש"ח, שהם למעלה ממחצית סכום הפיצוי שנפסק, עוד בטרם הערעור.

 

עוד צויין, כי לסכום הפיצוי התווסף לפי פסק הדין סכום של כ-15,000 ש"ח נוספים בגין ריבית והצמדה ובסופו של עניין קיזז עוה"ד ללקוחה את התשלום הראשוני בסך 5,000 ש"ח, זאת לפנים משורת הדין והוסיף כי שכרו, כולל ההוצאות שנפסקו עומד על 42,980 ש"ח + מע"מ, המהווים כ-31% מסך פסק הדין שניתן בערכאה הראשונה, זאת לאחר קיזוז 5,000 ש"ח. עוה"ד מציין כי מדובר בתיק שטופל במלואו עד מתן פסק דין לאחר ניהול הוכחות וסיכומים ומבקש לקבוע שכר ראוי בגין ייצוג בערעור.

 

עוה"ד מחזיק בנאמנות סך של כ-75,000 ש"ח שנתקבלו מהנתבעת בתיק בו ייצג את הלקוחה.

 

תשובת הוועדה:

נוכח העובדה כי מדובר על צדדים שחתמו על הסכם שכר טרחה מחייב, שלכאורה לא נפל בו פגם, וככל שאכן פסק הדין קובע פיצוי בתוספת ריבית, הצמדה והוצאות כמתואר בתגובתו של עוה"ד טל, הרי שדרישת שכר טרחה בסך של 42,980 ש"ח + מע"מ הינה בגדרי הסביר.

 

יחד עם זאת, הצדדים מופנים להוראות סעיף 88 לחוק לשכת עורכי הדין ויובהר, אם וככל שייקבע בערעור בין פס"ד ובין בפשרה שיש להחזיר סכום כלשהו, יש גם להחזיר בהתאמה את החלק היחסי בשכה"ט.

 

[החלטה מספר שכ"ט 53/19]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון