"אתיקה מקצועית" - 69 - החלטות ועדת שכר טרחה: שכר טרחת עו"ד כחלק מהתשלום הכולל
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
השאילתא:
עוה"ד ייצג את הלקוח, בתביעה בגין נזקי גוף. בין הצדדים לא נכרת הסכם שכ"ט. בסיומו של הליך, קבע ביהמ"ש פיצוי בסך 560,000 ש"ח + 20% שכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ.
עוה"ד מבקש את הסכום שנפסק. הלקוח מצדו מאשר את טענות עוה"ד ומבקש חוו"ד של הוועדה באשר לשכ"ט שנפסק וכן לברר באם שכר הטרחה הנו מתוך 560,000 ש"ח או מתוך כל הסכום.
ההחלטה:
שכר טרחה בשיעור 20% כפי שנפסק הנו מקובל וסביר לתביעות מסוג זה. את שכר הטרחה מחשבים מלמעלה – קרי מתוך כל הסכומים שנפסקו למעט הוצאות שהוציא הלקוח.
הוועדה חוזרת שוב על החשיבות של החתמת הלקוחות על הסכם שכר טרחה טרם תחילת העבודה.
מס' ההחלטה:
שכ"ט 36/19
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון