"אתיקה מקצועית" - 69 - החלטות ועדת שכר טרחה: שכר טרחה בתביעות פלת"ד
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
מס' ההחלטה:
שכ"ט 41/19

החלטה עקרונית:

הוועדה שבה ומדגישה כי ההחלטה שפורסמה בגיליון "אתיקה מקצועית" מס' 41, בתיק שכ"ט מס' 141/09, עומדת בעינה.

 

הוועדה מבקשת להבהיר, פסה"ד העקרוני העוסק בעניין שכ"ט בתביעות שעילתן חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אינו דן בסוגיה הנוגעת למקרים שבהם יש מחלוקת אמיתית בדבר שאלת החבות.

 

בהקשר זה מבקשת הוועדה לציין, כי כאשר התקיימו דיונים בכנסת בהליכי החקיקה של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אחד הנימוקים לקביעת שכ"ט מופחת לעוה"ד העוסקים בתביעות מסוג זה, היה הנימוק שאין עוד צורך לטפל משפטית בכל ההיבטים הנוגעים לשאלת החבות. מן הלאו ניתן ללמוד על ההן, דהיינו, שבאותם מקרים שבהם קיימת מחלוקת כנה ואמיתית בשאלת החבות, אזי, יש מקום לקבוע שכ"ט גבוה מן המגבלה הקבועה בחוק ובכללים. דהיינו שכ"ט הנוהג בתביעות נזיקין בכלל.

 

[מספר החלטה שכ"ט 41/2019]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון