בתי כלא ומעצר - בית המעצר חיפה - מטה המרחב
טלפון:
04 - 8354444
פקס:
04-8354555
כתובת: רח’ יפו 26, חיפה
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון