בתי כלא ומעצר - בית המעצר לכיש - מרחב
טלפון:
08 - 6771444
פקס:
08-6771431
כתובת: רח’ הנשיא אפרידר, אשקלון
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון