בתי כלא ומעצר - בית המעצר מגרש הרוסים
טלפון:
02 - 5391340
פקס:
02-5391391
כתובת: רח’ חשין 1, ירושלים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון