בתי כלא ומעצר - בית המעצר נמל חיפה
טלפון:
04 - 8686444
פקס:
04-8686410
כתובת: נמל חיפה, חיפה
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון