בתי כלא ומעצר - בית המעצר קרית שמונה
טלפון:
04 - 6958444
פקס:
04-6958410
כתובת: רח’ סלינגר 8, קריית שמונה
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון